КОНТАКТИ: тел:

Директор:
032/623504

Отдел „Приходи и стопанска дейност”:
032/624704

Отдел „Финансово – счетоводен”:
032/624704

Служител „Човешки ресурси”:
032/628719

 

Адрес: ул. "Ангел Кънчев" № 3, гр. Пловдив

 


tl_files/op/details/mail-icon.png  op_opt@abv.bg

 

Сигнали за нередности и корупция:

tl_files/op/details/mail-icon.png  op_opt@abv.bg


Контактиtl_files/op/details/phone-icon.png +359 32 623 504
+359 32 624 704
+359 32 628 719

tl_files/op/details/mail-icon.png

 

 

 

 

 

op_opt@abv.bg

 

 

 

   

Правилници


  • Правилник за ползване на общинските пазари

За нас


Общинско предприятие "Общински пазари" е създадено с Решение № 212, взето с Протокол № 14 от 24.07.1997 г. Адресът на управление на Предприятието е ул. "Ангел Кънчев" № 3,
гр. Пловдив.                още...