ВЛЕЗЕ В СИЛА НОВ ПРАВИЛНИК...

2016-08-11 08:35

 

НОВИЯТ ПРАВИЛНИК ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ РЕГЛАМЕНТИРА ПО-ШИРОКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ГЪВКАВОСТ ПРИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АКТИВИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

ФОКУСЪТ СЕ РАЗШИРЯВА В ПОСОКА КЪМ КОНКУРСИ ЗА НАЕМАНЕ НА ОБЕКТИ ТИП ПАВИЛИОНИ И ПЛОЩИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВЕНДИНГ-МАШИНИ И СТАЦИОНАРНИ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ.

ПРЕМАХНАТИ СА НЯКОИ МОРАЛНО ОСТАРЕЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА НАЕМАТЕЛИ НА МАСИ ЗА ТЪРГОВИЯ.

ЦЕЛИТЕ НА ИНЖ.-М. СТ. СУЛТАНОВ - ДИРЕКТОР НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, СА НАСОЧЕНИ КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, СЪОТВЕТНО -  ПОВИШАВАНЕ НА ПРИХОДОСЪБИРАНЕТО, В СЪГЛАСИЕ С ИДЕИТЕ И ЖЕЛАНИЯТА НА ТЪРГОВЦИТЕ КАК ДА РАЗВИВАТ ТЪРГОВСКАТА СИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ.

Обратно

Контактиtl_files/op/details/phone-icon.png +359 32 623 504
+359 32 624 704
+359 32 628 719

tl_files/op/details/mail-icon.png

 

 

 

 

 

info@pazari-plovdiv.com

 

 

 

   

За нас


Общинско предприятие "Общински пазари" е създадено с Решение № 212, взето с Протокол № 14 от 24.07.1997 г. Адресът на управление на Предприятието е ул. "Ангел Кънчев" № 3,
гр. Пловдив.                още...