С ТАБЕЛИ „ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ“...

2016-08-01 12:00

вече са обозначени всички маси за търговия на общинските пазари.

 

С ТАБЕЛИ „ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ“ ВЕЧЕ СА ОБОЗНАЧЕНИ ВСИЧКИ МАСИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ, НА КОИТО СЕ ПРЕДЛАГА БЪЛГАРСКА ПРОДУКЦИЯ - СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО.

ИНИЦИАТИВАТА Е НАСОЧЕНА КЪМ ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЦУЦИ, КАКТО И В ПОЛЗА НА КЛИЕНТИТЕ, ПАЗАРУВАЩИ НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ.

ПОДЧЕРТАНИЯТ ИНТЕРЕС КЪМ ТРАДИЦИОНИЯ ВКУС НА СВЕЖИТЕ ПРОДУКТИ - СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ВЕЧЕ ИЗРИЧНО ОБОЗНАЧЕНИ НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ, СТИМУЛИРА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В УСЛОВИЯТА НА КОНКУРЕНЦИЯ С ВНОСНИТЕ ПРОДУКТИ.

С ОБОЗНАЧАВАНЕТО НА ПРОДУКЦИЯТА РОДНО ПРОИЗВОДСТВО, НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ПРЕДПОЧИТАТ СВЕЖИТЕ БЪЛГАРСКИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, Е ОСИГУРЕНА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИНФОРМИРАН И ГАРАНТИРАН ИЗБОР ПРИ ПАЗАРУВАНЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ.

Обратно

Контактиtl_files/op/details/phone-icon.png +359 32 623 504
+359 32 624 704
+359 32 628 719

tl_files/op/details/mail-icon.png

 

 

 

 

 

info@pazari-plovdiv.com

 

 

 

   

За нас


Общинско предприятие "Общински пазари" е създадено с Решение № 212, взето с Протокол № 14 от 24.07.1997 г. Адресът на управление на Предприятието е ул. "Ангел Кънчев" № 3,
гр. Пловдив.                още...