ПО-НИСКИ ТАРИФИ ЗА ПЛОЩИТЕ...

2017-04-18 13:27

ПО ИНИЦИАТИВА НА ДИРЕКТОРА НА ОП „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ“ ПЛОВДИВ ИНЖ.-М. СТЕФАН СУЛТАНОВ, ЧРЕЗ Г-Н Р. ПЕТКОВ – ЗАМ.-КМЕТ ОИЗЕУО В ОБЩИНА ПЛОВДИВ, СЕ ВНЕСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПО-НИСКИ ТАРИФИ ПРИ НАЕМАНЕ НА ПЛОЩИ ПО ПАЗАРИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ С НЕСЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ИЛИ УСЛУГИ.

Обратно

Контактиtl_files/op/details/phone-icon.png +359 32 623 504
+359 32 624 704
+359 32 628 719

tl_files/op/details/mail-icon.png

 

 

 

 

 

info@pazari-plovdiv.com

 

 

 

   

За нас


Общинско предприятие "Общински пазари" е създадено с Решение № 212, взето с Протокол № 14 от 24.07.1997 г. Адресът на управление на Предприятието е ул. "Ангел Кънчев" № 3,
гр. Пловдив.                още...