ОБНОВЕН ЦВЕТАРСКИ СЕКТОР НА ПАЗАР "ГРЕБНА БАЗА"

2018-11-07 09:43

ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ЦЯЛОСТНАТА ВИЗИЯ НА ПАЗАР "ГРЕБНА БАЗА", СЕ ИЗВЪРШИ РЕНОВИРАНЕ НА СЕКТОРА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЦВЕТЯ.

Обратно

Контактиtl_files/op/details/phone-icon.png +359 32 623 504
+359 32 624 704
+359 32 628 719

tl_files/op/details/mail-icon.png

 

 

 

 

 

op_opt@abv.bg

 

 

 

   

За нас


Общинско предприятие "Общински пазари" е създадено с Решение № 212, взето с Протокол № 14 от 24.07.1997 г. Адресът на управление на Предприятието е ул. "Ангел Кънчев" № 3,
гр. Пловдив.                още...