ОБЯВЕНА Е ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА…

2016-08-12 10:02

 

ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ЗА НУЖДИТЕ НА ОСЕМ ОБЕКТА, СТОПАНИСВАНИ ОТ ОП „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ“ ГР. ПЛОВДИВ.

 

ОП „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ“, ЧРЕЗ ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ПРЕДПРИЕМА ПОСТЪПКИ ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, СЪГЛАСНО ПРЕДОСТАВЕНАТА ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА И ПРАВИЛАТА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ВЪЗМОЖНОСТ.

 

ПРЕДВИД СРАВНИТЕЛНО ГОЛЯМОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, НЕОБХОДИМО ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НОРМАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПАЗАРИТЕ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО, КРАЙНАТА ЦЕЛ Е ДА СЕ ПОЛУЧИ ПО-НИСКА ЦЕНА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА И ДА СЕ РЕАЛИЗИРА СПЕСТЯВАНЕ ОТ СМЕТКИТЕ ЗА ЕЛ. ТОК В ЧАСТТА ЗА ДОСТАВКА.

 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБЯВЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА Е НАЛИЧНА НА УЕБСАЙТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, КАКТО И НА УЕБСАЙТА НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (АОП).

Обратно

Контактиtl_files/op/details/phone-icon.png +359 32 623 504
+359 32 624 704
+359 32 628 719

tl_files/op/details/mail-icon.png

 

 

 

 

 

info@pazari-plovdiv.com

 

 

 

   

За нас


Общинско предприятие "Общински пазари" е създадено с Решение № 212, взето с Протокол № 14 от 24.07.1997 г. Адресът на управление на Предприятието е ул. "Ангел Кънчев" № 3,
гр. Пловдив.                още...