ДИРЕКТОРЪТ ИНЖ.-М. СТ. СУЛТАНОВ ПРИСЪСТВА НА ОТКРИВАНЕТО НА ФЕРМЕРСКИ ПАЗАР

2016-09-12 16:45

ДИРЕКТОРЪТ НА ОП „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ“ ИНЖ.-М. СТЕФАН СУЛТАНОВ ПРИСЪСТВА НА ОТКРИТИЯТ ТАЗИ СУТРИН ОТ КМЕТА НА ПЛОВДИВ ИНЖ. ИВАН ТОТЕВ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ РУМЕН ПОРОЖАНОВ ГОЛЯМ ФЕРМЕРСКИ ПАЗАР НА ПЛ. "ЦЕНТРАЛЕН".

Обратно

Контактиtl_files/op/details/phone-icon.png +359 32 623 504
+359 32 624 704
+359 32 628 719

tl_files/op/details/mail-icon.png

 

 

 

 

 

info@pazari-plovdiv.com

 

 

 

   

За нас


Общинско предприятие "Общински пазари" е създадено с Решение № 212, взето с Протокол № 14 от 24.07.1997 г. Адресът на управление на Предприятието е ул. "Ангел Кънчев" № 3,
гр. Пловдив.                още...